Aktuellt

"Är välfärdssamhället en utopi? " Maria Vuorelma i Obs debatt
"Är välfärdssamhället en utopi? " Maria Vuorelma i Obs debatt

Om Finlands svenska gröna

Finlands Svenska Gröna (GRIFI ) är en svenskspråkig politisk förening inom De Gröna. Syftet är att verka som kontaktorgan för svenskspråkiga personer med gröna intressen samt att främja kontakterna mellan språkgrupperna inom denna rörelse.

 

Grifi ordnar möten och evenemang, deltar i samhällsdebatten med ställningstagande i media. Grifi stöder svensk-  och tvåspråkiga gröna kandidater i olika val. Grifs verksamhetsområde stäcker sig till hela landet.

 

Grifi grundades år 1992 i Åbo. Som ordförande genom tiderna har varit Janina Andersson (Åbo), Minna Björkman (Vasa), Pontus Slätis (Helsingfors), Ingela Wikman (Helsingfors), Flemming Bergh (Kyrkslätt), Lena Sjöberg-Tuominen (Helsingfors). Idag är Maria Vuorelma från Helsingfors ordförande.

 

År 2009 grundades i Åbo den första lokalföreningen, Åbonejdens Gröna och första ordförande var Jonas Heikkilä. Målet är att grunda flera lokalföreningar i Svenskfinland.

 

Tag en risk och bli medlem i Finlands Svenska Gröna!

 

Hjärtligt välkommen med i vår verksamhet!