Det omöjliga som blev möjligt- Pekka Haavisto kan bli president

Pekka Haavistos rekordartade resultat i presidentvalets första omgång kommenterade minister Heidi Hautala bland annat så här i sin blogg:


”Rösträkningen på valdagen blev en riktig thriller.  I väntan på resultatet funderade jag över hur det till synes omöjliga förvandlades till det möjliga: Pekka Haavisto kan bli Finlands nästa president. Och varför? Det kan man fråga sig.
Människorna har uppenbarligen fritt och frimodigt betraktat hela den goda gruppen kandidater i otaliga valdebatter. Och så har många upptäckt att bland dem finns en kandidat, nämligen Pekka Haavisto, som har alla de egenskaper den nya presidenten borde ha - oberoende av parti.Som absolut avgörande, i tillägg till hans långa och mångsidiga politiska erfarenhet,  sern  vi hans personliga egenskaper förmedlas i TV-rutan på ett bra sätt.Pekka Haavisto lyssnar på och respekterar sina samtalsparter och för diskussionen framåt. Med åren har just de här dragen hos honom bara förstärkts. Han förhåller sig fördomsfritt och respektfullt till var och en och är alltid beredd att närma sig också en människa som betraktar världen ur en helt motsatt synvinkel. 
Pekka är utan vidare en samlande kraft. När Finland vill synas ute i världen och aktivt påverka skeendena gör presidentens erfarenhet och personliga egenskaper en stor skillnad.
Pekka Haavisto har varit en internationellt känd aktör redan innan presidentskapet. Han var också den enda finländare vars namn president Ahtisaari tog upp i sitt Nobeltal som han höll i riksdagen om fred och säkerhet.”

 

Write a comment

Comments: 0