Kommunalvalet 2012

Den Gröna kommunen byggs på människornas och miljöns villkor med avsikt att skapa välmående för alla. Den gröna kommunen främjar aktivitet, trivsel och jämlikhet.

Den Gröna kommunen tänker på framtiden. Man ska bry sig om naturen och ta klimathotet på allvar också vid andra tidpunkter än då det stundar till val. En ren livsmiljö och naturens mångfald är inte bara till fördel för oss alla, utan också ett villkor för framtida generationers lycka och välmående.

Genom likvärdiga tjänster förhindrar kommunen ojämlikhet och marginalisering. Det viktigaste är kvaliteten på tjänsterna och tillgängligheten. I den Gröna kommunen ska den egna tjänsteproduktionen vara tryggad, och den kompletteras och utökas vid behov med hjälp av tjänster från den privata och från den tredje sektorn.

I den Gröna kommunen kommer alla röster till uttryck. Redan före besluten fattas görs en värdering av vilka effekterna blir för kommunens olika invånare och för miljön. Också barnens och de ungas synvinkel beaktas. Alla bör ha lika möjligheter att delta, motionera, få service, arbeta och verka i ledande uppgifter. I den Gröna kommunen förverkligas jämlikheten mellan könen utan att det behövs några förklaringar.

 

Finlands svenska gröna i kommunalvalet:

Hangö: Timo Sarojärvi

Helsingfors: Maria VuorelmaLena Sjöberg-Tuominen

Hyvinge: Aki Korpela

Kyrkslätt: Flemming Bergh

Raseborg: Esko VuorinenCharlotta Wolff

Sjundeå: Kristian von Essen

 

Kommunalvalsprogram 2012

 

Grifi har 18.10.2012 erhållit 2000 euro som valbidrag av Stiftelsen för ett tvåspråkigt Finland.